Adoptie

Van ‘aanzetten’ naar ‘inzetten’

Je kunt je IT wel ‘aanzetten’, maar hoe zorg je ervoor dat deze wordt ‘ingezet?’ Het ‘inkopen’ en ‘aanzetten’ van tools is geen garantie voor technologische innovatie. Want wat heb je eraan als je als organisatie een digitale werkplekoplossing aanschaft, maar de meerwaarde (meer productiviteit, efficiënter en tijd- en plaats-onafhankelijk samenwerken) er nog niet uithaalt?

Broad Horizon is specialist in adoptie-programma’s. Onze adoptie-consultants bekijken per situatie wat er moet gebeuren om te verschuiven van het ‘aanzetten’ van IT naar het ‘inzetten’.

Onze adoptie diensten

  • Inventarisatie: een uitgebreide inventarisatie van alle applicaties en het gebruik daarvan binnen de werkomgeving. We brengen verwachtingen in kaart en creëren samen een plan.
  • Training: een training op maat waar we ambassadeurs maken van super users en eindgebruikers.
  • Communicatie: ondersteuning om het draagvlak onder medewerkers te vergroten, zodat het gebruik van de digitale werkplek toeneemt.
  • Monitoring: het gebruik van de applicaties en licenties houden we nauwlettend in de gaten, zodat we het effect van het adoptieprogramma kunnen meten.
  • Advies: tot slot adviseren we over het gebruik van software. Signaleren we trends in het gebruik van de digitale werkplek? Dan melden we dit zodat we de adoptie kunnen verbeteren.