Webinars voor financiële instellingen

Voor financiële instellingen is informatie en PR niet langer de sleutel. Er vindt een verschuiving plaats van het ‘informatietijdperk’ naar het ‘reputatietijdperk’, waarin informatie alleen waarde heeft als deze al gefilterd, beoordeeld en becommentarieerd is door anderen. Door je klanten gezien worden als de vertrouwde financiële coach is belangrijker dan ooit.

Hoe genereer je als financiële instelling consistente klantbelevingen? Hoe dragen jouw medewerkers en producten daaraan bij? Tijdens een drietal webinars laten wij je onder andere zien hoe je kan werken aan grotere klantretentie en loyaliteit, zodat klanten ambassadeurs worden en jouw financiële instelling actief aandragen bij derden.

Online sessies

Terugkijken: Engage your Customers – Dynamics 365 Marketing

Door Wouter Heutmekers en Marijn van Haperen

Bij steeds meer financiële instellingen is Online het grootste distributiekanaal geworden. Niet alleen de communicatie, maar ook de interactie en het operationele proces gaan steeds vaker via digitale platformen en apps. Voor veel financiële instellingen is dit een nieuwe manier van werken en klantervaringen spelen hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor ethiek binnen investeringen (reputatie en roll) en krijgt men te maken met concurrentie van niet traditionele financiële investeerders.

Het is daarom belangrijker dan ooit om door je klanten gezien te worden als de vertrouwde financiële coach, een partij die alles in het belang van de klant ziet, die hen helpt hun geld en beleggingen zo optimaal mogelijk te beheren. En die niet alleen kijkt naar vandaag, maar ook naar morgen. Maar hoe doe je dat? Hoe behoud je een goede reputatie, in combinatie met de steeds hogere eisen die gesteld worden aan een persoonlijke dienstverlening?

Tijdens dit webinar laten wij je zien hoe je consistente klantbelevingen kunt genereren langs alle kanalen, inclusief apps en portalen. Door technologie zoals AI en Data in te zetten is het mogelijk om tot een gestandaardiseerde maar persoonlijke klantbeleving te komen. Wij laten zien hoe elke relatie zich daardoor uniek voelt, waardoor de klantretentie en loyaliteit vergroot en klanten ambassadeurs worden en jouw financiële instelling actief aandragen bij derden. Als dé vertrouwde inhoudelijke partner. Belangrijk voor een grotere klantwaarde en bij het werven nieuwe klanten.

Het webinar vond plaats op 23 juni jl. Hieronder kun je het webinar terugkijken.

2 juli 2020 van 10.00 – 10.30: Empower your Employees – Customer Engagement en Sales Insights

Door Wouter Heutmekers en Marijn van Haperen

Bij veel financiële instellingen is de grootste investering op het gebied van technologie nog altijd gericht op arbeid. Daarbij worden nieuwe technologieën ingezet om medewerkers in staat te stellen data gedreven te werken. Op een dusdanige manier dat de financiële wereld een wereld van vertrouwen blijft en men tegelijkertijd aan de steeds hogere eisen van klanten aan dienstverlening kan voldoen. Zo zijn, in de perceptie van veel klanten, apps net zo effectief zijn als mensen. Tegelijkertijd moeten financiële instellingen het hoofd bieden aan een toestroom van niet traditionele dienstverleners in de financiële markten.

Hoe zorg je er dus voor dat je al je medewerkers kan ondersteunen vanuit data en dat zij altijd en overal effectief en efficiënt hun werk kunnen doen? Hoe zorg je er voor dat je medewerkers werken vanuit een persoonlijke omgeving die zich aanpast naar hun rol en situatie? Waarbij zij ondersteund worden door persoonlijke informatie zodat zij, op basis van correcte en tijdige informatie, betere keuzes kunnen maken.

Tijdens dit webinar laten wij je zien hoe je data kunt inzetten om medewerkers optimaal te kunnen laten werken. Waarbij zij in een persoonlijke omgeving werken en met minder werk meer kunnen verrichten. Door het inzetten van technologieën, waaronder AI en data, kunnen jouw medewerkers tot een gestandaardiseerde maar zeer persoonlijke klantbeleving komen. Hierdoor wordt niet alleen de klantretentie en loyaliteit enorm vergroot, maar positioneren de medewerkers zich als vertrouwde inhoudelijk partners. Wij laten je zien dat de productiviteit van medewerkers hiermee verhoogd wordt zodat zij zich kunnen richten op dat wat belangrijk en relevant is.

Het is niet mogelijk om dit webinar terug te kijken. Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via marketing@broadhorizon.nl.

9 juli 2020 van 10.00 – 10.30: Transform your Products – Sales Insights / Product Insights / Tailo

Door Wouter Heutmekers en Marijn van Haperen

Bij financiële instellingen zien we steeds meer aandacht voor ethiek binnen investeringen (reputatie & roll). Daarbij ligt de focus op klantervaringen, maar is men ook op zoek naar nieuwe inzichten die kunnen leiden tot nieuwe producten en diensten. Data speelt daarin een belangrijke rol, maar deze moet vertaald worden naar informatie. Individuele klantwensen en het aanmaken van segmentaties zijn daarin belangrijk om succesvol te blijven en tegelijk te concurreren met nieuwe niet traditionele financiele dienstverleners.

Maar hoe zorg je er voor dat je klanten je zien als een organisatie die stuurt op basis van hun input? Waarbij je als organisatie trends en analyses signaleert en deze inzet om als organisatie snel en wendbaar te veranderen. En hoe kun je deze data kan gebruiken om elke individuele klant de beste aanbieding te doen? Daarbij rekening houdend met de steeds hogere eisen die klanten stellen en de persoonlijke dienstverlening die steeds meer klanten verwachten.

Tijdens dit webinar laten wij je zien hoe je informatie over alle kanalen kunt verzamelen en deze kan vertalen naar waardevolle operationele, tactische en strategische inzichten. Hierdoor ben je als financiële instelling niet alleen wendbaar en schaalbaar, maar voelt elke klant zich uniek en ben je als organisatie klaar voor de dag van morgen. Het transformeren van producten draagt bij tot een hogere klantretentie en loyaliteit, waardoor je van klanten ambassadeurs maakt. Zodat zij jouw medewerkers zien als vertrouwde en inhoudelijke partners en dit delen met derden.

Het is niet mogelijk om dit webinar terug te kijken. Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via marketing@broadhorizon.nl