Student Insights Bootcamp

Meer grip op studentuitval
juni 2020

Heeft jouw onderwijsinstelling te maken met een aanzienlijk uitval percentage van studenten? Verlaten teveel studenten de opleidingen zonder een diploma? En willen jullie hier graag verandering in brengen? Zowel in het belang van de student als in het belang van de onderwijsinstelling? En heb je ooit bedacht wat het kan opleveren om hier verandering in aan te brengen?

Verwachten jullie dat het slim gebruik van informatie over de studenten bij kan dragen aan het terugbrengen van het uitvalpercentage? Willen jullie hier graag mee aan de slag, maar ervaren jullie op dit moment nog teveel barrières om te starten?

Neem dan deel aan de Student Insights Bootcamp van Broad Horizon!

Snel leren, snel realiseren

Tijdens de Student Insights Bootcamp werkt een team vanuit jouw onderwijsinstelling samen met de specialisten van Broad Horizon aan een concrete case met jouw echte data van jouw instelling.  We brengen verschillende gegevensbronnen bij elkaar, voorspellen welke studenten met grote waarschijnlijkheid vroegtijdig zullen uitvallen en helpen processen in te richten om goed te kunnen acteren.

Bovendien werken we gezamenlijk een concrete toepassing uit, waarin slim gebruik wordt gemaakt van de verkregen inzichten. Dit leidt tot een business case, waarin we aantonen welke toegevoegde waarde het slim gebruik van data in deze case kan opleveren.

Naast een team vanuit jouw onderwijsinstelling zullen er ook teams vanuit andere onderwijsinstellingen deelnemen. Hierdoor heb je ook de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Na afloop van de bootcamp beschik je over:

  • Een volledig en uitgebreid beeld van de studenten, inclusief verrijkte en afgeleide kenmerken.
  • Een dashboard waarin je inzicht krijgt in de historische en potentiële studenten uitval.
  • Een accurate voorspelling van studenten met hoge kans om vroegtijdig uit te vallen.
  • Een uitwerking van een concrete toepassing om de verkregen inzichten.
  • Toepassing van inzichten in jouw contactkanalen van studenten, begeleiders en medewerkers.
  • Een business case om de toegevoegde waarde van slimme inzet van studentendata aan te tonen.

 

Gebruik van Microsoft Customer Insights

Binnen de bootcamp wordt gebruik gemaakt van Microsoft Customer Insights (CI). Dit is een Customer Data Platform (CDP), waarin op eenvoudige wijze verschillende databronnen met student data aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit betreft zowel data uit Microsoft business applicaties als uit andere applicaties als studentvolgsystemen. Binnen CI kan vervolgens een integraal en verrijkt studentbeeld worden gebouwd (inclusief AI) en snel worden ontsloten naar de verschillende contactkanalen.

Binnen twee weken resultaat

In een periode van twee weken wordt in iedere week gedurende twee tot drie opeenvolgende dagen gewerkt aan de case.

Voorafgaand aan de bootcamp zal er een intake plaatsvinden met iedere deelnemer. Daarin bespreken we de case en de concrete toepassing die jullie willen oppakken. Tevens stemmen we de samenstelling van jullie team af. Tenslotte bespreken we welke data jullie meenemen voor het realiseren van de case.

Locatie

De bootcamp zal in principe plaatsvinden op het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol. Mochten de COVID-19 maatregelen worden verlengd, dan wordt de bootcamp online gefaciliteerd.

Programma

Module 1: Kick-off & data ontsluiting. – Maandag 10 juni
Deze module start een korte kick-off met daarin doel, programma en beoogd eindresultaat van de bootcamp. Vervolgens worden de databronnen ontsloten in Microsoft Customer Insights.

Module 2: Integraal student beeld. – Dinsdag 11 juni
In deze module worden de databronnen aan elkaar gekoppeld met als doel een uniek, integraal student beeld op te bouwen. Er wordt aandacht besteed aan de sleutels waarop gekoppeld wordt en welke data meegenomen wordt uit de verschillende databronnen.

Module 3: Verrijkt student beeld. – Woensdag 12 juni
In deze module wordt het student beeld verrijkt door het bouwen van kpi’s. Nadat nagedacht is welke kpi’s interessant zijn, wordt gekeken of hiervoor data beschikbaar is en worden de kpi’s vervolgens gebouwd. Hiermee wordt het student beeld rijker.

Module 4: Voorspelling vroegtijdige uitval. – Maandag 17 juni
In deze module wordt een uitstap gemaakt naar de Azure Machine Learning omgeving. Binnen deze omgeving wordt een voorspelmodel gebouwd, waarmee de kans op uitval van studenten voorspeld kan worden. Na een korte introductie over het bouwen van voorspelmodellen, wordt onder begeleiding een model gebouwd.

Module 5: Studentsegmenten. – Dinsdag 18 juni
Op basis van het gebouwde student beeld en de resultaten van het voorspelmodel wordt in deze module één of meerdere studentsegmenten gebouwd. Deze studentsegmenten dienen als basis voor de toepassing die opgepakt wordt als onderdeel van de bootcamp.

Module 6: Inzicht in uitval. – Dinsdag 18 juni
Deze module heeft als doel een eerste dashboard te bouwen die inzicht geeft in het zowel historisch als toekomstig studentuitval. Dit dashboard zal gebouwd worden in Microsoft Power BI. Het dashboard moet het management handvaten gaan geven om op te gaan sturen.

Module 7: Uitval inzicht toegepast. – Woensdag 19 juni
In deze module zal een concrete toepassing worden uitgewerkt. Afhankelijk van de gekozen toepassing kan dit leiden tot de ontwikkeling van een specifieke Microsoft PowerApp op basis van de verkregen uitval inzichten. Of het gebruiken van de inzichten in Micorosft Dynamics 365 voor een specifieke campagne of activiteit.

Modules 5 & 6 zullen parallel aan elkaar worden uitgevoerd. De dagen duren van 9:00 tot 16:00

Gedurende de gehele bootcamp wordt gewerkt aan het invullen van een business case, zodat deze aan het eind volledig is ingevuld. De bootcamp is volledig gebaseerd op de eigen data van de deelnemende instelling.

Als afronding van de bootcamp zal er door jullie met onze ondersteuning een presentatie aan relevante stakeholders binnen jullie onderwijsinstelling worden gegeven, waarin jullie terugkoppeling geven over jullie ervaringen, behaalde resultaten en de toegevoegde waarde.

Kosten en aanmelden

De kosten van de bootcamp zijn € 4.500,- per instelling, exclusief BTW en inclusief 3 maanden gebruik van Microsoft Customer Insights. De bootcamp wordt gehouden bij en in samenwerking met Microsoft Nederland. De bootcamp zal in principe plaatsvinden op het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol. Mochten de COVID-19 maatregelen worden verlengd, dan wordt de bootcamp online gefaciliteerd.

Wil je deelnemen aan deze bootcamp? Meld je dan aan door op onderstaande button te klikken. We nemen daarna contact met je op om een afspraak in te plannen.