Data Governance

Data en datakwaliteit, hoe pak je het aan?

Hoe je omgaat met data en de datakwaliteit borgt is essentieel voor de waarde die je eruit kunt halen. Welke maatregelen neem je als organisatie om “in control” te komen van je data- en informatiestromen?

Datakwaliteit bewaken en verbeteren

De kern van een goede Data Governance is het definiëren van duidelijke rollen en het inzichtelijk maken van de data- en informatiestromen binnen je organisatie. Het raakt systemen, processen, privacy- & autorisatiemaatregelen en mensen. Data Governance is belangrijk voor het uitvoeren van je datastrategie als organisatie, wanneer je data gedreven wilt werken. Zonder goede Data Governance is de implementatie van een datastrategie een lastig traject, aangezien de organisatorische kaders van de implementatie dan niet helder zijn.

Onze aanpak

Volgens een overzichtelijk stappenmodel, realiseren wij het Data Governance framework dat alle bestuurlijke facetten van een organisatie afdekt. Ook leveren wij concrete instrumenten die inzicht geven welke data waarvoor gebruikt worden en wie verantwoordelijk is voor deze data. Belangrijk is het inzien dat een goede Data Governance moet bijdragen aan het realiseren van de datastrategie binnen de business strategie. Dat maakt onze benadering zo praktisch. Datgene dat wordt gerealiseerd aan beheersmaatregelen wordt getoetst op directe en indirect bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Welke vragen komen wij vaak tegen bij organisaties?

Vanuit het gebruik van data komen wij vaak de onderstaande vragen tegen met betrekking tot Data Governance:

“In hoeverre kan ik vertrouwen op de rapportages en analyses waarop ik mijn besluiten baseer?”

“Hoe voorkom ik (frustratie als gevolg van) miscommunicatie door afwijkende data en definities van data?”

“Ik ben data eigenaar, maar waar liggen de grenzen van mijn verantwoordelijkheid?”

Meer weten?

Cmotions, onderdeel van Broad Horizon, kan je helpen bij een praktische en heldere aanpak voor jouw Data Governance.

Vijf geleerde lessen over Data Governance

Werk je met data in je organisatie dan is het waarschijnlijk dat je Data Governance uitdagingen al bent tegen gekomen. Wij hebben veel ervaring binnen verschillende organisaties en branches met het implementeren van een juiste Data Governance. We delen de vijf aandachtspunten met je.

Laat regelgeving niet het vertrekpunt zijn

Vaak komen wij tegen dat Data Governance pas wordt ingericht omdat de regelgever/toezichthouder bepaalde eisen stelt. Ons advies is dus ook: organiseer Data Governance sowieso, ook de interne organisatie heeft hier recht op en vooral baat bij!

Datagovernance is geen ‘IT-feestje’

Data Governance is informatiemanagement over de hoogste ordening van de organisatie heen. Ons advies is om Data Governance te organiseren bij een afdeling die neutraal instaat tussen IT en de business (inclusief stafafdelingen als Finance, Risk, HR). Te denken valt aan een informatiemanagement afdeling of bij compliance.

Start met governance. IT-invulling volgt later

Zorg eerst voor goed beschreven processen en heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kies voor een snelle manier om metadata in reporting repositories, business glossaries en data dictionaries vast te leggen. En zorg vervolgens dat deze te importeren zijn met tooling en kijk ook naar integratie met reeds gebruikte applicaties.

Continue commitment is key

Zonder draagvlak van het (top-)management zal de implementatie van Data Governance stroef verlopen. Pas wanneer het bij het management een terugkerend onderwerp van gesprek is en wordt uitgedragen in de organisatie, zal Datagovernance een succes worden.

DENK GROOT, START KLEIN

De implementatie van Data Governance kan een groots en meeslepend traject worden. Wanneer je echter klein begint – maar wel het grote plaatje in het achterhoofd houdt – is het wel mogelijk om de juiste snelheid te maken en te leren van de verschillende stappen. Oftewel; een olifant eet je in stukjes. Bij het afronden van elk klein stukje is het mogelijk te laten zien wat er bereikt is; de business glossary voor de afdeling marketing, een overzicht van rapportages voor Finance; allemaal kleine stukjes van de puzzel die het demonstreren meer dan waard zijn.