Advanced Analytics & Data Science

Advanced Analytics, wat kun je ermee?

Wil je organisatie de stap maken naar het voorspellen van toekomstige trends, beter reageren op veranderingen en aanbevelingen doen aan de hand van data? Dan wil je aan de slag met Advanced Analytics!

Advanced Analytics is dat deel van Data Science dat zich bezighoud met het voorspellen van toekomstige trends, gebeurtenissen en gedrag aan de hand van geavanceerde tooling en analyses. Om inzicht te verkrijgen uit je data die met het blote oog niet te zien is. Hiermee kun je verbeteringen aanbrengen in processen (denk aan finance), ervaringen (marketing, klantenservice, medewerkers), maar ook het opsporen van fraude is hiermee mogelijk.

Onze oplossingen

Data en data analyse spelen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Door deze populariteit en de technologische ontwikkelingen is het aantal tools en technieken om analyses uit te voeren de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hoewel dit aan de ene kant leidt tot meer vrijheid en flexibiliteit, kan dit er ook voor zorgen dat organisaties door de bomen het bos niet meer zien. Welke tool past het beste bij de behoeften van mijn organisatie? Welke analyse sluit het beste aan bij mijn vraagstuk? Kies ik voor een beslisboom of toch voor een random forest model?

Check je voorspelmodel

Voorspelmodellen bouwen is een ding, maar het onderhouden is net zo belangrijk. Zeker omdat je bedrijf kritische beslissingen maakt op basis van de uitkomst van deze modellen. Daarom hebben we een “APK online check voor je voorspel model gemaakt”. Waarmee je binnen 10 minuten inzicht hebt of je risico loopt of safe zit.

Voorbeelden van toepassingen

Effectieve campagnevoering door brede inzet van voorspelmodellen

Vraag van de opdrachtgever in de energiebranche: hoe kan ik de juiste boodschap aan de juiste klant op het juiste moment via het juiste kanaal communiceren als we kijken naar energieverbruik? Het doel was het bereiken van een optimale balans tussen de waarde voor de klant en de waarde van de klant, zodat zowel de organisatie als de klant voordeel hebben.

Onze oplossing: het bouwen en verbeteren van voorspelmodellen om de juiste klantgroepen te kunnen targeten. Hierbij is zelfs een KPI ontwikkeld voor Predictive Modeling, om de ambities scherp te houden en de voortgang van de voorspelmodellen te monitoren. Een mooi voorbeeld hoe het voorspellen van klantgedrag geen doel op zich is, maar een middel om slimmer marketing te bedrijven.

Klantgroei door inzet van Data Science

Vraag van de opdrachtgever, een on-demand dienst voor televisieprogramma’s: ik wil waarde van en voor mijn klanten verhogen door acquisitie van nieuwe abonnees, het verlengen van de relatieduur en het voorkomen van uitstroom. Help mij hierbij door inzicht te creëren uit onze klantdata die we toe kunnen passen in marketingacties.

Onze oplossing: de beschikbare data gebruikt voor het maken van segmentaties en voorspelmodellen op individueel klantniveau. Naast een basissegmentatie op kijkgedrag, maakten we modellen om uitstroom te voorspellen, voor het vinden van kansrijke nieuwe klanten en het doen van aanbevelingen aan actieve kijkers. Ook hebben we deze modellen uitgebreid met nieuwe informatiebronnen.

Resultaat: We hebben een positief effect op het kijkgedrag en de binding met de klant weten te realiseren. Ook de uitstroom (churn) modellen zijn effectief ingezet met aanbiedingen en kijktips waardoor het klantverloop is gedaald.