Specific Finance Solutions

Engagement voor Finance

Klanten willen gezien worden als waardevolle relatie – iets wat vooral tot uiting komt in een consistente dienstverlening, onafhankelijk van het gekozen kanaal. Zij willen daarbij gebruik kunnen maken van self-service waar mogelijk en ondersteuning ontvangen waar gewenst. Daarnaast willen klanten mobiel en realtime zaken kunnen doen, zowel voor wat betreft het realiseren van transacties als het hebben van inzicht (betalingen, saldo, portefeuille, schadeafwikkeling etc.).

Vermogensbeheerders en Private Banks beschikken over een 360 graden beeld van hun klanten waarmee ze hen gerichter kunnen informeren en aanbiedingen kunnen doen. Zelfredzaamheid van zowel medewerkers als relaties wordt vergroot door inzet van een gebruiksvriendelijk en herkenbaar CRM systeem en portal technologie. Excellente operationele processen leiden tot flexibele informatiestromen, systemen en medewerkers waardoor men in kan spelen op specifieke wensen bij elke interactie met de klant. Nieuwe proposities die zowel klantwaarde creëren als bijdragen aan de winstgevendheid worden continue ontwikkeld.

Specifieke Finance Oplossingen
van Broad Horizon

E-mail marketing

Ook voor het succesvol automatiseren van digitale communicatie zijn wensen en voorkeuren van de klant het uitgangspunt.

Fund registratie & asset investment

Maak verwachtingen van klanten waar met de juiste inzet van nieuwe technologie.

Relatiebeheer

Het goed vastleggen, delen en raadplegen van complexe en uitgebreide relatiestructuren is de basis voor strategisch relatiebeheer en adequate client planning.

Risico management

Risicomanagement is samen met transparantie een van de pijlers van goed en professioneel vermogensbeheer.

Sales management

Het realiseren van hoge klantwaarde wordt mede bepaald door sales management en de samenwerking tussen sales & marketing.