Specific Education Solutions

Engagement voor Onderwijs

Voor het binden en boeien van de juiste studenten is volledig inzicht in de interesses, activiteiten en contactmomenten van een potential essentieel (de zogenaamde ‘student journey’). Werving van potentiële studenten gaat steeds meer om kwaliteit in plaats van kwantiteit, wat mede wordt versterkt door de internationalisering van het onderwijs. De benadering van diverse relaties door individuele faculteiten dient beter gecoördineerd te worden om succesvol strategisch relatiebeheer mogelijk te maken. Zelfredzaamheid van zowel medewerkers als relaties moet worden vergroot ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en een hogere klanttevredenheid.

Met onze oplossingen krijgen onderwijsinstellingen beter inzicht in behoeftes van studenten en andere relaties, goed ondersteunde en efficiënte werkprocessen en ultieme benutting van bestaande relaties. Maar ook voor relaties verbetert het contact en de interactie met de instelling:

  • doordat men beschikt over een volledig beeld per individu, kunnen potentials en studenten beter worden begeleid en kunnen informatie, activiteiten en aanbod worden afgestemd op persoonlijke behoeftes
  • potentials, onderzoeksbedrijven, alumni en  stagebedrijven worden niet langer ‘gestalked’ door verschillende faculteiten omdat duidelijk is wie met welke relaties contact heeft. Op basis hiervan kan men een goede contactstrategie ontwikkelen
  • relaties van de instelling kunnen zelf bepalen wanneer en via welk kanaal zij contact zoeken met de instelling, wat een positieve bijdrage levert aan de klantervaring.

Specifieke Education Oplossingen
van Broad Horizon

Courses

Ook voor het succesvol automatiseren van digitale communicatie zijn wensen en voorkeuren van de klant het uitgangspunt.

Alumnibeheer

Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van jouw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien.

Commercieel onderwijs & onderzoek

Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit.

Klachten- en geschillen

De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip.

Algemeen relatiebeheer

De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties.

Stage & afstuderen

Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang.

Werving & instroom

Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren.