Onze aanpak

Een goed gebalanceerde mix

Wij bieden onze klanten een goed gebalanceerde mix van adviseren, technologie, projectmanagement en support. Met onze marktspecifieke aanpak en kennis helpen wij hen bij het optimaal invullen van de relatie en interactie met hun klanten.

De basis

Het begint bij een goede basis. Samen met jou inventariseren we processen en uitdagingen. Verwachtingen brengen we in kaart zodat je ziet welke informatie en activiteiten op een positieve manier bijdragen. Met deze input werken we implementatie strategieën uit die staan als een huis.

Implementatie

Voorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat je bij de inrichting van de techniek en de keuze voor functionaliteit uitgaat van echte eisen en wensen van de organisatie. Tijdens dit proces creëer je het benodigde draagvlak binnen de organisatie: commitment van het management en de acceptatie door de gebruikers. Zo realiseren wij implementatieprojecten op tijd en binnen budget en leveren totale oplossingen die jouw medewerkers ondersteunen bij hun klantinteractie en het realiseren van jouw bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.

De aanpak
van Broad Horizon – de voordelen

Adoptie

Het succes van ingezette technologie staat of valt met de mate waarin deze door de eindgebruikers wordt geadopteerd. Bij elk traject bekijken wij samen met de eindgebruiker wat er nodig is om processen en werkzaamheden optimaal te ondersteunen. Doordat onze oplossingen qua processen, inrichting en gebruikte terminologie herkenbaar zijn voor de gebruikers, kunnen zij vaak al direct, intuïtief met het systeem aan de slag.

Training van super users en eindgebruikers zorgt voor nog beter gebruik van de ingezette middelen en via ambassadeurs houden we feeling met wat tijdens en na de uitrol van het systeem op de werkvloer gebeurt. Tenslotte ondersteunen we je met interne communicatie waarbij we de voordelen van het gebruik van het systeem voor alle stakeholders blijvend onder de aandacht te brengen.

Support

Bij ons Customer Care team kunt je terecht voor maatwerkondersteuning bij problemen of storingen. Het team helpt echter niet alleen met technische en functionele vragen en problemen die je zelf aandraagt. Zij benaderen je ook proactief wanneer er zaken bij anderen geconstateerd of opgelost worden die ook voor jou relevant kunnen zijn. De services van Customer Care zijn aanvullend op de standaard Microsoft support en geven ook recht op nieuwe releases en bug fixes.

Upgrade

Microsoft brengt met regelmaat nieuwe versies uit van haar producten. Hierbij worden nieuwe functies toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van stabiliteit, performance en gebruiksgemak.

Net als bij een eerste implementatie bepalen we op basis van feedback uit de organisatie hoe de verwachtingen ten aanzien van de ingezette technologie zich hebben ontwikkeld, of processen geoptimaliseerd kunnen worden en welke mogelijk aanvullende technologische ondersteuning wenselijk is.