Innovatie in de zorg – Samen zorgen dat dingen echt anders kunnen

Door Jacco Hoorweg

Big data, eHealth-platforms en apps, zorgrobots en -domotica… Dit soort innovaties zijn keihard nodig om de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Hoe kunnen toeleveranciers in de zorg meer tempo maken? Het scheelt enorm als er één helder beeld is van alle processen en informatiestromen. Samen zorgen dat dingen echt anders kunnen.

Als productmanager c.q. solution manager ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over ICT-oplossingen voor toeleveranciers in de zorg. Daarbij spreek ik veel enthousiaste medewerkers waarvan ik merk dat ze enorm betrokken zijn bij hun cliënten. Medewerkers die de kwaliteit van leven van deze mensen niet willen laten afhangen van administratieve rompslomp. Vaak merk ik dat zij zich belemmerd voelen in hun werk door eilandautomatisering en verouderde technologie. Daardoor verloopt de informatie-uitwisseling stroef. Dit levert extra uitdagingen op voor de ICT-ondersteuning en maakt het moeilijk om dingen echt anders te gaan doen.

Download hier het hele verhaal