Digital transformation

BLIJVEN ONTWIKKELEN EN INNOVEREN
Een stip op de horizon zetten is nog steeds prima, mits je in staat bent om de weg daarheen continu bij te stellen. Dus dien je goed op de hoogte te blijven van de veranderingen in het speelveld en de nieuwe technologische mogelijkheden.

BUNDELEN

Bundeling in één technologisch platform maakt samenwerking vanzelfsprekend en biedt bovendien consistentie voor medewerkers én klanten.

Digitale transformatie: deze term komt de laatste jaren enorm vaak voorbij. Begrijpelijk, want door de digitale evolutie zien we dat het zakendoen in nagenoeg alle branches ingrijpend verandert. Maar wat is ‘digitale transformatie’ nu eigenlijk? Door de begrippen ‘digitaal’ en ‘transformatie’ afzonderlijk te bekijken, komen we vanzelf tot een goede definitie.

Bedrijven ontwikkelen regelmatig nieuwe producten en diensten, doen aan marktontwikkeling, fuseren of worden gekocht of verkocht. Geen van deze zaken is aanleiding voor een transformatie. Een transformatie betekent dat fundamentele bedrijfsonderdelen wijzigen: van het operationele model tot en met de infrastructuur. Een transformatieprogramma raakt elk deel van de waardeketen: van financiën, inkoop, human resources, operaties en technologie tot verkoop en marketing.

AANLEIDINGEN

Er zijn drie belangrijke aanleidingen voor transformatie. Dit zijn een veranderende marktvraag, technologische verandering en veranderende concurrentie. Als een of meer van deze ontwikkelingen zich voordoen en het operationele bedrijfsmodel dit niet kan volgen, dan kan het bedrijf haar klanten niet of onvoldoende bedienen. Er is een kantelpunt bereikt. Een belangrijk verschil met evoluerende bedrijven is dat zij dit kantelpunt niet bereiken.

Ze zien veranderingen aankomen en passen hun bedrijfsmodel hierop aan. Bedrijven die de verandering pas herkennen als deze zich al voltrokken heeft, zijn genoodzaakt om te transformeren.

Bedrijven gaan door een transformatie als zij niet of onvoldoende hebben geëvolueerd. Dit gaat meestal gepaard met een reorganisatie of herstructurering. Het is niet noodzakelijk om te transformeren als een bedrijf meebeweegt met de marktontwikkelingen, continu zijn producten aanpast of vernieuwt, en erin slaagt de klantwaarde te versterken en nieuwe klanten te bereiken. Het is pas een transformatie als dit zichtbaar is vanaf de buitenkant en voor de klanten, en wordt gedreven door externe factoren.

DIGITALISERING

Het internet zorgt dat mensen en machines altijd verbonden zijn met hun omgeving. Voor iedereen al heel vanzelfsprekend. Digitalisering is de overgang van informatie naar een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten. De term kan betrekking hebben op veranderingen die zich onder invloed van IT voltrekken in de gegevens zelf, de bijbehorende procedures en de samenleving in het algemeen. Door technologieën als cloud, mobile en social wordt beschikbare data benut om een informatie- of concurrentievoorsprong te behalen. Zo kunnen we concluderen dat digitale transformatie een zichtbare wijziging is die wordt doorgevoerd om te voorkomen dat een organisatie door digitale technologieën en de downstream-markteffecten het eerdergenoemde kantelpunt bereikt. Hierbij gaat de organisatie ook echt digitaal denken en handelen vanuit haar digitale DNA.

Bij een digitale transformatie gaat de organisatie van een verouderde aanpak naar nieuwe werkwijzen met behulp van digitale, sociale en technologieën. Door deze technologieën te combineren ontstaan nieuwe businessmodellen. De ervaring leert dat dit proces begint bij de klantervaring en de verbinding met klanten. Het gaat om een verandering in leiderschap, anders denken, het stimuleren van innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen en integratie van werkzaamheden. En ook om intensiever gebruik van technologie om de klant te begrijpen en om inzicht in de wijze waarop technologie een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van klantbelevingen.

BLIJVEN ONTWIKKELEN EN INNOVEREN

In onze snel veranderende wereld worden producten en diensten allang niet meer jarenlang op dezelfde manier gemaakt en verkocht. Een stip op de horizon zetten is nog steeds prima, mits je in staat bent om de weg daarheen continu bij te stellen. Dus dien je goed op de hoogte te blijven van de veranderingen in het speelveld en de nieuwe technologische mogelijkheden. Hoe stel je je hierop in? En hoe zorg je dat je steeds op de juiste manier met je klanten kunt communiceren, dat de bedrijfsprocessen soepel samenwerken en dat de medewerkers over de juiste productiviteitshulpmiddelen beschikken?

Met een ERP-oplossing van Microsoft – Microsoft Dynamics Business Central (NAV), Finance & Operations (AX) of Dynamics 365, eventueel in combinatie met Dynamics CRM – kun je alle bedrijfsactiviteiten beheren en uitvoeren. Dit met vergaande integratie met social media en mogelijk- heden zoals digitale facturatie, digitaal inkomende documenten en integratie van dashboards met Power BI. En waar nodig kun je het platform aanvullen met branchespecifieke applicaties voor onder andere sales, klantenservice, financiën en operatie.

Bundeling in één technologisch platform maakt samenwerking vanzelfsprekend en biedt bovendien consistentie voor medewerkers én klanten. Zo blijf je innoveren en ontwikkelt elk bedrijfsonderdeel mee, zodat je optimaal kunt voldoen aan de veranderende markt én klantbehoeften.