De weg naar een datagedreven organisatie

ROLLEN EN BEST PRACTICES

Slim benutten van data is één van de belangrijkste manieren om je bedrijf te laten groeien. Soms lijkt het of vooral de ‘disruptors’ zoals Uber en Amazon hier een monopolie op hebben. In Nederland zijn ook al aardig wat datagedreven ondernemingen actief. Coolblue bijvoorbeeld, dat de klantbehoefte heel precies in kaart brengt. Dit met creatiever ondernemerschap en structureel concurrentievoordeel als resultaat. Maar ook tal van andere bedrijven blijken goed in staat om waarde te genereren met behulp van data. Zeker nu onder de noemer Internet of Things dagelijks gebruikte apparaten steeds slimmer en communicatiever worden. Dit opent nieuwe deuren voor innovaties en aanvullende diensten.

Veel managers vragen zich terecht af hoe ze hun data het best kunnen omzetten in businesswaarde. Hoe komen ze tot een zijn overtuigende businesscase? Hoe bundel je de benodigde data? En hoe benut je deze om de bedrijfsvoering te beïnvloeden? De weg naar een datagedreven organisatie is er een van de lange adem, die staat of valt met de cultuur. En daarnaast met de juiste specialisten en technologie. Gelukkig zijn er al veel gebruiksvriendelijke tools voor data-analyse en -visualisatie beschikbaar.

DRIE (HOOFD)ROLLEN

In eerdere projecten viel het me op dat er in feite drie soorten experts nodig zijn: de Data Wrangler, Data Scientist en de Data Artist.

Data Wrangler – dit is degene die zorgt voor het identificeren, kwalificeren en toegankelijk maken van de data. Hij of zij zorgt dat de data uit de systemen gehaald worden zodat ze vertaald kunnen worden in toepasbare inzichten.
Data Scientist – ook wel ‘de meest sexy baan van de 21ste eeuw’ genoemd. Dit zijn de mensen die grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen met elkaar verbinden en zorgen dat de juiste conclusies getrokken worden. Deze inzichten helpen de business.
Data Artist – hoe kun je de verkregen inzichten op een effectieve manier delen zodat de medewerkers er goed gebruik van maken? Hier komt de data artist in beeld: de specialist die grafieken, infographics en andere visuele hulpmiddelen maakt die je helpen om complexe gegevens te begrijpen. En die aanzetten tot actie!

Een kanttekening is hier op haar plaats: ook van domeinspecialisten zoals marketeers en logistieke professionals wordt steeds meer verwacht dat zij waarde kunnen halen uit data.

VAN AAN- NAAR INZETTEN

Naast IT-oplossingen gaat het bij datagedreven organisaties ook om cultuur, specialisten, leiderschap, processen en niet te vergeven de durf om te experimenteren. Een pittige uitdaging dus ook aan de organisatorische kant. Bij Abecon en Breinwave vinden we het heel gewoon om opdrachtgevers te helpen bij het ontdekken en laten ervaren van de toegevoegde waarde. Liefst in een omgeving waarin het mogelijk is om in korte iteraties nieuwe dingen te bedenken en uit te proberen. Verdergaan kan natuurlijk ook. Met een goede aanpak bepaal je het verschil tussen het ‘aanzetten’ en het daad werkelijk ‘inzetten’ van data als belangrijkste asset van je bedrijf. Innovatie is immers nooit af.

BEST PRACTICES

1. Leiderschap – De directie dient een duidelijke visie uit te dragen en zelf ook kennis van zaken te hebben. Data als begin- en niet als eindpunt. Dit leiderschap kun je niet delegeren naar de lagere regionen van de organisatie.

2. Geloof in data – Het is belangrijk dat de hele organisatie overtuigd is van het belang van data(analyse). Het geloof dat data in het hart van de organisatie moet staan om van daaruit klanten, leveranciers, medewerkers, IT-systemen, ’things’ en ecosystemen van inzichten en informatie te voorzien.

3. Geen silo’s – Om data het kloppend hart van de organisatie te laten worden, dien je systemen, processen, mensen en ‘things’ slim te verbinden. Dit vraagt om een systeem dat kan communiceren met veel andere applicaties en de regierol inneemt bij de aansturing van de databases. Een grote uitdaging blijkt het denken en werken in silo’s: die belemmeren een geïntegreerde aanpak.

4. Architectuur – Een datagedreven visie gaat uit van een centrale data-architectuur en ‘one single point of truth’. Dit vereist dat de basisinformatie goed geordend wordt en via integratie met webservices breed beschikbaar is. Dit met de datastrategie als roadmap voor toekomstige databehoeften.

5. IT-security & privacybescherming – De bescherming van veiligheid en persoonsgegevens is enorm belangrijk en vraagt continue aandacht. Ditzelfde geldt voor het eigenaarschap en de kwaliteit van gegevens.

6. Vertrek vanuit de klant en het business- vraagstuk – Maak contact met de klant, oprecht en van mens tot mens. Geen eenzijdige monoloog, maar een dialoog als onderdeel van persoonlijke relaties.

7. Experimenteren – We zien dat vaak eerst gedacht wordt aan processen die direct waarde toevoegen aan de business zoals marketing. Er zijn ook minder voor de hand liggende processen aan te wijzen waar winst te behalen is, zoals voorspellen van onderhoud aan machines. Daarom roepen we in onze innovation workshops mensen op om vooral te blijven experimenteren.