Ons verhaal

Broad Horizon is de strategische ICT-partner voor organisaties in met name retail & brands, educatie, finance, trade, medical, publishing en construction & infra, die met inzet van geavanceerde technologie hun doelstellingen willen overtreffen. Het is onze missie om organisaties te helpen succesvol te transformeren zodat zij de mogelijkheden van de nieuwe digitale maatschappij maximaal kunnen benutten.

Wij investeren daarbij in een succesvolle samenwerking met u, waarin beide kennis, ervaring en creativiteit inbrengen. Samen realiseren we de beste ICT-oplossingen waarvan uw gebruikers optimaal gebruikmaken.

Wij geloven dat bedrijven die bereid zijn te investeren in mensen en in IT de succesvolle bedrijven van de toekomst zijn.

Voorsorteren op de toekomst

Organisaties moeten zich steeds opnieuw uitvinden om toekomstbestendig te zijn en blijven. De snelheid en mate waarin je digitaal transformeert en datagedreven wordt, bepaalt je succes. Hoe haal je de meeste waarde uit investeringen in IT-services, bedrijfsapplicaties en digitale werkplekken? Broad Horizon weet precies waar de online kansen voor de toekomst liggen, en hoe jouw organisatie zich hierop aanpast en voorbereidt.

Technologische verandering voorblijven

Broad Horizon helpt organisaties om de complexiteit te reduceren en actief aan de toekomst te bouwen. Dit door nieuwe technologieën te omarmen die businessmodellen en bedrijfsprocessen transformeren. Onze aanpak steunt op de laatste kennis van de cloud, de digitale werkplek, bedrijfsapplicaties en technologische services. Samen benutten we IT als bron van innovatie én structureel concurrentievoordeel.

Slimmer werken en leven

Technologie bepaalt de werking van de interne processen én de aansluiting op de buitenwereld. En data – of liever gezegd het gebruik ervan – bepaalt de intelligentie en de klantrelaties. De crux zit hem in de samenhang en eenvoud. Het dagelijkse werk simpeler maken door de digitale werkplek te benutten als spil voor productiviteit. Steeds nieuwe databronnen ontsluiten, om nieuwe inzichten te verwerven voor meer efficiëntie, betere prestaties en topkwaliteit. Met doordachte antwoorden op branchespecifieke uitdagingen brengt Broad Horizon organisaties én hun medewerkers steeds een stap verder.

Brand Purpose

Broad Horizon strives to make organizations highly adaptable and intelligent by having a clear vision for navigating the future and by putting the right technology to work by humans, for humans.

Brand Promise

We deliver solutions for Business Progress that are Built to Adapt and that enable a smarter everyday life.

Het is de missie van Broad Horizon om organisaties te helpen succesvol te transformeren om op die manier maximaal de mogelijkheden van de nieuwe digitale maatschappij te kunnen benutten: “Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een langdurig en diepgaand proces van technologische transformatie. In onze visie zal iedere organisatie in elke industrie zichzelf opnieuw moeten uitvinden, gedreven door de disruptieve kracht van Cloud, Big Data en Internet of Things. Organisaties zullen uitgroeien tot IT-organisaties die voortdurend bezig zijn om hun kern applicaties te optimaliseren.”

Zusterbedrijven